Το πρόγραμμα Erasmus Plus Youth Exchange στην Ιταλία με θέμα το storytelling ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά συμμετείχα σε τέτοιο πρόγραμμα και δεν ήξερα…