Στη Γερμανία βρέθηκε, κατά το χρονικό διάστημα 10-17 Δεκεμβρίου 2017, το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβούλων Νέων, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με μορφές, δομές και εμπειρίες των επαγγελματιών της εργασίας με νέους (youth work) και σε συνεργασία με το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων της Βαυαρίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Γερμανία, τα δεκαέξι (16) μέλη της αποστολής επισκέφθηκαν κέντρα νεότητας, σωματεία, συμβούλια νέων, ενώ είχαν συνάντηση και στη Βουλή της Βαυαρίας με βουλευτή αρμόδιο για θέματα νεολαίας. Στις επισκέψεις αυτές ενημερώθηκαν για το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τα παιδιά και τους νέους στη Γερμανία, την οργάνωση και το πρόγραμμα σπουδών όσων επιθυμούν να εργαστούν ως σύμβουλοι νέων στη Γερμανία, την οργάνωση και λειτουργία των συμβουλίων νέων, παιδαγωγικές τεχνικές μέσω των σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων (media) και της τεχνολογίας, τη δομή και οργάνωση φορέων νεολαίας με τοπική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή δραστηριότητα, την εργασία με νέους που επιτελεί η τοπική Εκκλησία, την οργάνωση των νέων εντός των συνδικάτων, τη λειτουργία και τους στόχους τοπικών κέντρων νεότητας και τη συνεργασία τους με τις τοπικές αρχές, καθώς και προγράμματα άλλων φορέων νεολαίας, όπως οι αθλητικές ομάδες σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος.

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους νέους στην Ελλάδα. Πρόκειται για σημαντικό βήμα, καθώς το επάγγελμα του συμβούλου νέων δεν είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ως σύμβουλος νέων (youth worker) ορίζεται το άτομο το οποίο εργάζεται με και για τους νέους προκειμένου να υποστηρίξει την προσωπική, κοινωνική και εκπαιδευτική τους ανάπτυξη και τους ενεργοποιεί ώστε να αποκτήσουν φωνή, επιρροή και θέση στην κοινωνία μεταβαίνοντας από την εφηβεία στη “ανεξαρτησία”. Ο σύμβουλος νέων σχεδιάζει, υλοποιεί και  αξιολογεί εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν σκοπό να υποστηρίξουν και να εμπλουτίσουν την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων, μέσα από την εθελοντική τους συμμετοχή και συνεισφορά, ενώ είναι συμπληρωματικά στην τυπική, ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερο, ο σύμβουλος νέων συνδράμει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για τη νεολαία, σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η γενικότερη συνεισφορά του στη ζωή των νέων, ενισχύει τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Σκοποί του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβούλων Νέων είναι η δημιουργία πλαισίου αναγνώρισης και πιστοποίησης του επαγγέλματος, η αναγνώριση της κοινωνικής συμβολής του επαγγέλματος του συμβούλου νέων και της εργασίας με νέους (youth work), η συμβολή στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία, η προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης στον τομέα της νεολαίας, η προαγωγή της εργασίας με νέους στην κοινωνία, η επιστημονική τεκμηρίωση της εργασίας με νέους κ.α.

Σχετικές φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Web: www.youthwork.gr / e-mail: youthworkgreece@gmail.com

Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 482 806 (Φιλάρετος Βούρκος – Πρόεδρος) – 6975 767 802 (Judith Wunderlich – Αντιπρόεδρος) – 6972 157 784 (Γρηγόρης Κυριακού – Γενικός Γραμματέας ) – 6984 719 662 (Ολυμπία Δάτση – Ταμίας) – 6986 002 875 (Χρήστος Δερβεντλής – Μέλος Δ.Σ.)

Website developed by

Felix Neo Rieder

 

Copyright 2021 PRAXISGREECE © All Rights Reserved