Η εθελοντές της Πραξις στην 1η Θερινή Ακαδημία Μηχανικής 2018

Την ηλεκτρονική υποστηριξη ανάλαβαν οι εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ  στην  1η Θερινή Ακαδημία Μηχανικής 2018

5 ημέρες με 38 επίδοξους μηχανικούς ,επικοινωνία με τους ανθρώπους του Αυτοκινητορομίου και τους καθηγητές .Μεγάλη εμπειρία για όλους μας!  Περισσότερα

http://summereduengineeringacademy.blogspot.com/

Add a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.