Την ηλεκτρονική υποστηριξη ανάλαβαν οι εθελοντές της ΠΡΑΞΙΣ  στην  1η Θερινή Ακαδημία Μηχανικής 2018 5 ημέρες με 38 επίδοξους μηχανικούς ,επικοινωνία με τους ανθρώπους του…