gothenburg

Αναζητούμε

Ένα άτομο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αλληλεγγύης (ESC) στο μεγαλύτερο δίκτυο Κέντρων Νεολαίας στην Σουηδία (KEKS).

Mοναδική εμπειρία στην Σουηδία / Göteborg SWEDEN

Τα Σχέδια Εθελοντισμού στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είναι μία από τις καλύτερες και πιο οργανωμένες ευκαιρίες για εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα δεν απαιτεί κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις ή προσόντα και καλύπτει οικονομικά τα πάντα!


Η PRAXIS ως φορέας αποστολής εθελοντών μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος European Solidarity Corps , έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα άτομο από 20 έως 30 χρονών.


- Τα projects θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο 2020, αλλά η επιλογή θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου .
Στείλε το βιογραφικό σου στα αγγλικά το αργότερο μέχρι 20 Αυγούστου 2019. Θα κερδίσεις αναγνωρισμένες δεξιότητες με επίσημο πιστοποιητικό

Διάρκεια εθελοντικού προγράμματος: 14/01/2020 - 14/12/2020.
Ενημερωτικό πακέτο για τα προγράμματα αυτά δίνονται στους υποψηφίους που θα δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ΑΜΕΣΑ. ( αποστολή CV sto mail praxis@praxisgreece.com )

Το πρόγραμμα καλύπτει πλήρως (100%) τα έξοδα διαμονής και διατροφής, υποστήριξης του/της συμμετέχοντα/ουσας, συντονισμού, εσωτερικών μετακινήσεων, δραστηριοτήτων, και αποζημιώνει 360 ευρώ από τα έξοδα του ταξιδιού με επιστροφή.

Επιπλέον, οι εθελοντές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ο κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα λαμβάνει έξτρα και ένα μηνιαίο επίδομα/ payment around 3000 SEK per month.
Το KEKS είναι μέλος της Eurodesk Σουηδίας. Το KEKS αποτελείται από 43 τοπικά τμήματα για τη νεολαία και περίπου 250 κέντρα νέων. Το KEKS είναι δίκτυο για την ανάπτυξη της ποιότητας και των ικανοτήτων στον τομέα της εργασίας των νέων. Το KEKS προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να διευκολύνει την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές πληροφορίες για τους νέους. Διοργανώνει ανταλλαγές νέων, EVS, σεμινάρια και προσπαθεί να τα συνδυάσει με τοπικά προγράμματα γύρω από τη δημοκρατία, το φύλο ή άλλα σημαντικά θέματα.
Ακολουθει η περιγραφή στα αγγλικά.

 

HOSTING ESC PROJECT IN SWEDEN from 2020

PRAXIS is searching for one person the period of 2020 to host in Sweden, within the framework of European Solidarity Corps in the European Union Programme.

GENERAL INFORMATION
Volunteer profile: Volunteer should be around 20-30 years old. We welcome volunteers with “fewer opportunities”, from all religions, ethnicities, sexual orientation and gender identities.

Living arrangements: A room in a rented apartment. The volunteer should be aware that the apartment will be shared and they will need to manage this well.

Working place: organization’s office in Gothenburg. The volunteer may also travel to various members in the hosting organisation’s network in Sweden.

Economy:
Accommodation, local transport, international travel, visa is covered by the European Solidarity Corps programme.
Volunteers get a monthly payment around 3000 SEK per month (including pocket money) that should cover food and leisure activities.

Period: 14 January 2020 - 14 December 2020.
Duration: 11 months.
Application deadline: September 15th 2019. Note that interviews may start before application deadline.

 

KEKS is a member of Eurodesk Sweden. KEKS consists of 43 local departments for youth work and about 250 youth centres. KEKS as a network for the development of quality and competence in the field of youth work. KEKS offers a wide range of services to facilitate access to European information for both youth and youth workers. KEKS works with youth exchanges, EVS, seminars and often try to combine this with local projects around democracy, gender or other important issues.

 

Tasks for the volunteers
-Assisting in the development of KEKS online education platform for youth workers
-Assisting in creating media content/graphics for KEKS online education platform
-Support the international youth work with primary focus to support our members with EU information -Give information about Erasmus+ and the most common programmes study visits and youth exchanges

-Give information about European solidarity corps
-Guiding young people and youth leaders and in searching for EVS opportunities in the EVS-database
-Offer support to youngsters and youth workers interested in writing and implementing projects
-Visit member municipalities in the KEKS network and guiding them in conducting international youth work

-Working with our 2 WordPress webpages (upload information, materials, texts)
-Work on various layout and design of brochures and printed materials -Document conferences and meetings with photography and film
-Creating short documentary films to put on the websites
-Help out in the office with regular duties, sending ordered educational materials to members etc

 

Volunteer characteristic
The volunteers we are looking for are:
-Motivated, sociable and positive
-Creative with own ideas and own initiative
-Interested to interact with young people and support them
-Able to work in a team with a good sense of cooperation
-Able and willing to share accommodation with other volunteers -Able to live in a multicultural environment
-Interested in learning new things
-Willing to learn about the Erasmus+ program
- Able to speak, read and write English well.

 

Practicals
The volunteers will get a transportation/bus-card to be able to travel around Gothenburg (also includes the archipelago).
The volunteers will get help to get acquainted with the local transport system and help to get around during the first crucial period of time.
Accommodation is a shared house or a room in a shared apartment.
The volunteers should be aware that the house is shared and they will need to manage this well.
The volunteers must be able to peacefully cohabit with other volunteers in the same house and share common rules and respect each other.
The volunteers are responsible for the cleaning of the living facility.
Each volunteer clean their own rooms and help out with the common areas

Send your CV to: praxis@praxisgreece.com before 20th of August 2019