Ο εθελοντισμός, οι μορφές του και η σημασία του

Volunteering: Tool for youth empowerment”

Ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για Νέους με την συμμέτοχη των εθελοντών  της ΠΡΑΞΙΣ στο  Obzor – της Βουλγαρίας.

Τι είναι ο εθελοντισμός;
Εθελοντισμός ορίζεται ως η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα. Στην εποχή μας η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.
Ποιες οι μορφές του;
Η ιδιαίτερη σημασία του εθελοντισμού σήμερα έγκειται στο γεγονός ότι η κατάσταση στον πλανήτη χειροτερεύει μέρα με την μέρα σε συνδυασμό με τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεγάλου αριθμού των συνανθρώπων μας. Γι’ αυτό το λόγο οι μορφές του εθελοντισμού παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία. Μερικά παραδείγματα μορφών εθελοντισμού είναι η συλλογή απορριμμάτων σε διάφορους χώρους, η δεντροφύτευση, η προσφορά φαγητού και φαρμάκων, η δωρεά αίματος κ.τ.λ..
Ποιες είναι οι συνέπειές του;
Η εθελοντική εργασία έχει θετικές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές. Αρχικά ο εθελοντισμός απαλύνει τον ανθρώπινο πόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό, ιδίως σε ανθρώπους που δεν έχουν την ικανότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα αγαθά διαβίωσης. Επιπλέον, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών οι εθελοντές συμβάλλουν στη διάσωση και ιατρική περίθαλψη των πληγέντων. Επιπρόσθετα, οι εθελοντές προσφέροντας ανιδιοτελώς την βοήθειά τους γεμίζουν με ένα αίσθημα χαράς και ικανοποίησης ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις κοινωνικές και ατομικές τους ιδιότητες.
Η κατάσταση στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν συμβάλλει στην ανάπτυξη και προώθηση του εθελοντισμού και των Μ.Κ.Ο.. Λόγω της κατάστασης αυτής ο αριθμός των εθελοντών αυξάνεται όπως και η παροχή της απαραίτητης βοήθειας σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό των εθελοντών απασχολούνται στην παροχή υπηρεσιών και στην κάλυψη βασικών αναγκών του πλήθους των μεταναστών που καταφτάνουν καθημερινά στην χώρα μας. Σημαντικό ρόλο στην ευκαιρία απασχόλησης των εθελοντών έχουν οργανώσεις όπως “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, “Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα’’ και ο “Ερυθρός Σταυρός”.
Μέσω της συμμετοχής και της υποστήριξης της Μ.Κ.Ο. “Praxis Greece” συμμετείχαμε στην ανταλλαγή νέων “Volunteering: Tool for Youth Empowerment” που έλαβε μέρος στις 01/09 – 07/09/2019 στο Obzor της Βουλγαρίας και συμμετείχαν νέοι από εφτά χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία και Τουρκία) με θέμα τον εθελοντισμό. Στην ελληνική ομάδα ηταν : Papageorgiou Alexandra, Tsampazli Theodora, Karathanasi Georgia, Vasileiadis Panagiotis, Avlogiaris Dimitrios, Avlogiaris Marios.

Παναγιώτης και Αλεξία

By Papageorgiou Alexandra & Vasileiadis Panagiotis