Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των νέων ως πολιτών και της αµοιβαίας κατανόησης των νέων

yex
Ανταλλαγές νέων Οι ανταλλαγές νέων επιτρέπουν σε µία ή περισσότερες οµάδες νέων να φιλοξενούνται από οµάδα άλλης χώρας για την υλοποίηση προγράµµατος κοινών δραστηριοτήτων. Πραγµατοποιούνται, κυρίως, µε νέους ηλικίας 13 έως 25 ετών. Οι δραστηριότητες αυτές που βασίζονται σε διακρατικές εταιρικές σχέσεις ανάµεσα σε διαφόρους συντελεστές ενός σχεδίου προβλέπουν την ενεργό συµµετοχή νέων και έχουν σκοπό να τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν διαφορετικές κοινωνικές και πολιτιστικές πραγµατικότητες και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά µε αυτές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να διδαχθούν οι µεν από τους δε και να  ενισχύσουν τη συνείδησή τους ως ευρωπαίων πολιτών. Η υποστήριξη επικεντρώνεται, κατά προτεραιότητα, σε πολυµερείς δραστηριότητες που αφορούν την κινητικότητα οµάδων. Το µέτρο αυτό υποστηρίζει επίσης δραστηριότητες προετοιµασίας για την ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των νέων στα σχέδια, κυρίως σε γλωσσικό και διαπολιτιστικό επίπεδο, καθώς και για την ενίσχυση των διακρατικών συναντήσεων νέων που επιθυµούν να συζητήσουν για σηµαντικά θέµατα σχετικά µε το µέλλον τους και το µέλλον της Ευρώπης.
Praxis is an active player in the field of youth exchanges visits of young people to foreign countries providing opportunities to discover a new cultural and social environment, improve understanding of a different way of life and develop the spirit of cooperatio EuroMed: Praxis is one of the most active organisations in Greece. A lot of youngsters participate in several youth exchanges in European and Mediterranean countries. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: